SLIM FAMILY BUNDLE - 4 OF EACH - 32OZ SLIM, 22OZ SLIM & 16OZ SLIM (12 UNITS)

  • $85.00
  • Save $5


SLIM FAMILY BUNDLE - 4 OF EACH - 32OZ SLIM, 22OZ SLIM & 16OZ SLIM TUMBLER (12 UNITS)

BUNDLE CONTAINS:

4 - 32OZ SLIM TUMBLER W/STRAW
4 - 22OZ SLIM TUMBLER W/STRAW 
4 - 16OZ SLIM TUMBLER W/STRAW