GLOSS WHITE SLIM BUNDLE - 32oz SLIM & 22oz SLIM W/ STRAWS - 6 OF EACH (12 UNITS)

  • $84.00
  • Save $12


GLOSS WHITE SLIM BUNDLE - 32OZ SLIM & 22OZ SLIM W/ STRAWS - 6 OF EACH (12 UNITS)

Bundle includes:

  • 6 - GLOSS WHITE 22OZ SLIM TUMBLER W/STRAW
  • 6 - GLOSS WHITE 32OZ SLIM TUMBLER W/STRAW